Prorektor Jörgen Tholin om UKÄ:s granskning hösten 2018 av kvalitetsarbetet för utbildning vid Högskolan i Borås

Uppladdad av Solveig Klug on maj 22, 2018  

views comments