Prorektor Jörgen Tholin om UKÄ:s granskning hösten 2018 av kvalitetsarbetet för utbildning vid Högskolan i Borås

Uppladdad av Solveig Klug Ett år sedan  

views comments