Sök efter media från: "Fredrik Karlsson"

Forskare som undervisar - Gustaf Nelhans

Många av våra lärare är också forskare. Gustaf Nelhans är universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap och undervisar inom bibliometri och vetenskaplig…

Uppladdad av  Fredrik Karlsson Ett år sedan 64 views 0  

Status för polisutbildning i Borås

Jörgen Tholin, prorektor och projektledare för högskolans arbete med polisutbildningen, berättar vad som händer i arbetet med att få en polisutbildning till…

Uppladdad av  Fredrik Karlsson Ett år sedan 4 views 0  

LoungeTalks om nya system på biblioteket - Del 3

Våra erfarenheter av att implementera nytt bibliotekssystem och discoveryverktyg.

Uppladdad av  Fredrik Karlsson Ett år sedan 8 views 0  

LoungeTalks om nya system på biblioteket - Del 1

Våra erfarenheter av att implementera nytt bibliotekssystem och discoveryverktyg.

Uppladdad av  Fredrik Karlsson Ett år sedan 20 views 0  

Vad kallas en äldre människa?

Dement, klient, brukare - vad vill du kallas när du blir gammal? Docent Karin Josefsson, forskare vid högskolan, berättar varför det är viktigt att fundera hur vi pratar…

Uppladdad av  Fredrik Karlsson Ett år sedan 43 views 0  

LoungeTalks om nya system på biblioteket - Del 2

Våra erfarenheter av att implementera nytt bibliotekssystem och discoveryverktyg.

Uppladdad av  Fredrik Karlsson Ett år sedan 11 views 0  

Bidrag till forskning 1998-2017

Forskningen vid Högskolan i Borås har i många år stöttats av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad genom medel till projekt, labbutrustning, professurer och…

Uppladdad av  Fredrik Karlsson Ett år sedan 14 views 0  

Ingenjör vid Högskolan i Borås

Jenny Carlsson har tidigare studerat Industriell ekonomi, inriktning affärsingenjör samt magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande vid Högskolan i…

Uppladdad av  Fredrik Karlsson Ett år sedan 30 views 0  

Högskolan i Borås

Film om Högskolan i Borås

Uppladdad av  Fredrik Karlsson Ett år sedan 8 views 0  

Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media

Professor Jan Nolin berättar om vad det beviljade bidraget från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 2017 ska gå till. Filmen visades under Days of Knowledge 2017.

Uppladdad av  Fredrik Karlsson Ett år sedan 3 views 0  

Lokal kundanpassad klädproduktion

I forskningsprojektet Roll to bag undersökte forskarna möjligheterna att prova kläder virtuellt, kundanpassa plagget och producera det lokalt. Läs mer: http://hb.se/roll-to-bag

Uppladdad av  Fredrik Karlsson Ett år sedan 11 views 0  

Tillverkar bioplast av citrusavfall

I forskningsprojektet har forskarna utvecklat metoder för att tillverka bioplast – plast som är nedbrytbar och tillverkad av förnyelsebara råvaror. I det här…

Uppladdad av  Fredrik Karlsson Ett år sedan 28 views 0  

Människan i vården

På Högskolan i Borås forskar vi för att göra vården mer mänsklig, trygg och säker. Därför måste vi förstå hur patienter,…

Uppladdad av  Fredrik Karlsson Ett år sedan 19 views 0  

En stor andel matavfall är bröd

I forskningsprojektet har forskarna analyserat ett års matavfall från en matbutik för att ta reda på hur man kan minska svinnet. Läs mer: http://hb.se/matsvinn

Uppladdad av  Fredrik Karlsson Ett år sedan 6 views 0  

Sarah Eliasson - Organisations- och personalutvecklare i samhället

Möt studenterna vid Högskolan i Borås.

Uppladdad av  Fredrik Karlsson Ett år sedan 3 views 0  

From roll to bag

Forskning vid Högskolan i Borås

Uppladdad av  Fredrik Karlsson Ett år sedan 5 views 0